De höga cheferna är problemet, inte curlade 80-talister

Posted on 30 augusti, 2016

0


Skola, sjukvård och polis – offentliga verksamheter vittrar i oreda och den stress som oordningen skapar.

80-talisterna kan nog vara ”kurlade”, men deras högre chefer utgör det egentliga problemet. Dom har inom offentlig sektor – skolan, polisen och sjukvården, släppt sitt ansvar ”att leda och fördela arbetet” för länge sedan – en del av rädsla för att schavottera i massmedia. Anonyma tillbakadragna chefer, som med otydliga regler, ”låt-gå-mentalitet”, åser pengarna rinna mellan fingrarna, och låter vänskapskorruptionen passera i en djupt rotad kultur skapad i en ohelig allians mellan verklighetsfrånvända ledningskonsulter och oseriösa fackliga och journalistiska intressen, där problemen sägs vara ”toppstyrning” och ”brist på medbestämmande”.

Det är en verklighetsbeskrivning av Sverige 2016, som i sin avsaknad av rimlig jämförelsepunkt i världen eller i världshistorien blir en kollektiv psykotisk vanföreställning som även fast den är bräcklig och därför inte får ifrågasättas, omhuldas med stark frenesi av alla dom som på kort sikt tycker sig tjäna på oordningen, alltmedan arbetsplatserna vittrar sönder – stress, sjunkande kompetens, djungelns lag och alltmer missnöjda avnämare. Hyllmetrar av verksamhetsplaner, handlingsplaner, kvalitetsplaner, jämställdhetsplaner, miljöplaner flätas in i enstaka uppföljningar och ännu mer sällsynta kraftfulla beslut som leder till verklig förändring.

Annonser