Ban Ki-moon en katastrof

Posted on 16 januari, 2011


I DN idag sågas Ban Ki-moon jäms fotknölarna. Trots att han ska vara en usel generalsekreterare enligt mångas vittnesmål har han jobbet kvar. Det är inte någon tillfällighet. Det finns naturligtvis starka krafter som vill ha det just på det viset. DNs rubrik de Förfallna Nationerna är USAs mål med en organisation, som i läroböcker i skolorna i Texas beskrivs motarbeta amerikanska intressen. En riktigt oduglig chef är ur amerikansk synvinkel ett bra verktyg i arbetet med att successivt minska FNSs betydelse i internationella politiska skeenden.

USA har inget som helst intresse av en organisation som stör mer än stödjer USAs alltmer avvikande beteenden på den internationella arenan. Länder dräneras på pengar till FN som leder till väldigt lite utbyte i förhållande till de höga tankar som fanns när FN bildades 1948 efter andra världskriget. Många skulle protestera mot denna beskrivning, både vad gäller det arbete som FN uträttar och vilken betydelse organisationen har för världspolitiken och kontakterna mellan olika länders höga företrädare i världen.

Annonser
Taggat: , ,
Posted in: Alla inlägg