Byråkratin kväver arbetslusten

Posted on 10 januari, 2011


(modifierad med nya fakta)

De svenska lärarhögskolorna får underkänt. Om man till det underkännandet lägger en amerikansk studie om betydelsen av kvaliteten på lärare – så blir perspektiven skrämmande, likaså om man överför studieresultaten på andra verksamheter som bekostas av medborgarna – sjukvård, polisväsen, etc. – ”En lärare som fungerar en standarddeviation bättre än den medelmåttiga läraren gör att 400 000 dollar årligen intjänas av eleverna i framtiden i en klass på tjugo elever. Eller om de 5-8% sämsta lärarna ersätts av medelmåttiga lärare så skulle det placera USA nära toppen när det gäller rankning som representerar ett värde av hundra miljarder dollar The Economic Value of Higher Teacher Quality – Eric A. Hansuhesk

Lärarna säger att dom har byråkratiserats, det säger man också i sjukvården och polisen får fler och fler skrivbord och färre är på stan.  Liknande tongångar finns inom sjukvården – psykiatrin och polisen. Kvalitetsbristproblem finns påtalade i båda verksamheterna. Polisbrutalitet är en speciell form av kvalitetsbrist som kräver alldeles särskilt mycket när det gäller att lägga kårandan åt sidan, en anda som också behöver läggas åt sidan när det gäller sjukvården.

Ny kritik mot svenska skolan levererades i en statlig utredning igår: ”Jämställdheten bland eleverna i skolan har inte förbättrats på femtio år”.

En del av byråkratiseringen är en följd av en lång rad beslut under en lång rad av år som leder oss i en och samma riktning. Om utvecklingen ska ändras, så behövs en tvär kursändring. Vem vågar? Inte Reinfeldt! I framtiden behövs politiska beslut tas som tar hänsyn till verkligheten och vad som är viktigt att prioritera i verkligheten. Det har saknats de senaste åren.

En annan del är hur sedan besluten hanteras av cheferna ute i verksamheterna.

Tage Erlandercitatet: ”Nationens viktigaste tillgång är medborgarnas vilja till arbete”  illustreras i det här portugisksa bildspelet Myran The_Ant . Efter start använd piltangenterna höger och vänster.

Annonser
Posted in: Alla inlägg, Sverige