Öppen kassabok – så gör Brasilien, något för Sverige?

Posted on 10 januari, 2011


‘Öppna konton’ – ‘Contas abertas’ heter en organisation i Brasilien, som presenterar data ur regeringens kassabok löpande. Idén är att vem som helst, när som helst ska kunna gå in och följa vad som händer på den brasilianska statens konton, vilka pengar som används till vad och av vem. Om detta berättar skribenten Erik Jennische om i dagens UNT – Uppsala Nya Tidning.

Låt Hans Rosling, från Uppsala, som har skapat Gapminder slå sig ned med politikerna i staten, kommunen och landstinget och lägga upp ramarna för hur vi ska kunna följa alla transaktioner i realtid och med det sätt att illustrera processerna som Google-företaget Gapminder tillhandahåller.

Allmänhet, journalister och politiker skulle ha tillgång till fakta på ett betydligt enklare och överskådligt sätt än tidigare. Beslut kommer bättre att kunna baseras på verkliga fakta, oegentligheter syns i skyltfönstret, liksom hur verkligheten har utvecklats krasst och pengamässigt – välfärden t ex. Man kan vänta sig att teaterspelande politiker inte är intresserade av den här typen av kontinuerlig genomlysning och transparens.

Länk till Contas Abertas

Öppna konton på engelska

Länk till Gapminder

Annonser
Posted in: Alla inlägg