Bradley avslöjade krigsförbrytelserna i Irak

Posted on 7 januari, 2011


Bradley Manning, en 23-åring med osedvanligt mod, som tvekade in i det sista. Han vågade följa den amerikanska konstituionens innersta mening – frihet och rättvisa och agera mot dom som förråder konstitutionen. Han vågade trotsa världens mäkigaste arbetsgivare – den amerikanska armén och lät Wikileaks komma åt uppgifterna om krigsförbrytelser i Irak. Han sitter nu isolerad, förmodligen psykisk nedbruten och möjligen torterad.

Det är ändå hoppfullt att det finns många i USA som betraktar honom som en hjälte, och runt om i världen. På den här listan och hemsidan kan man hitta all den aktivitet som stöttar den här grabben – och på den här sidan ‘att avslöja krigsförbrytelser är inte ett brott’, – ‘en som verkligen försvarade friheten’ – en person som kan ha gjort att stora mängder liv sparas, att den amerikanska statsapparaten renas åtminstone från den värsta skiten, att amerikanarna besinnar sin roll i världen och än en gång får se världens reaktioner, om dom ser bortom Carl Bildt förstås. Lite sorgligt bara att både Hillary och Obama började som oppositionella mot det krig som dom senare bara har intesifierat.

Manley försvarade friheten enligt dom här

Så länge det finns killar och tjejer som Bradley Manning, så finns det hopp. Han har det oerhört tufft nu och det är väl ytterst osäkert om han någonsin kommer att kunna fungera eller få leva som en människa. Det har alltid varit så att dom som har betytt mest, har också riskerat mest. Det ligger i hjältebegreppet. Vi som stödjer honom är många och vi anser alla att krigsförbrytelser är brottet inte avslöjandet av dom. Vi tvingas också skämmas för alla dom som river och sliter i honom både i USA och här hemma. Förrädare är dom som smiter undan ansvaret för friheten i vårt eget land och i världen och rör sig i halvskuggan.

Den som har läst Mao Tsetung kan konstatera att här har vi en person som inte är fjäderlätt.Vi hoppas att det finns personer som kan ge Bradley Manning moraliskt stöd och berätta för honom det finns folk utanför fängelsemurarna både hemma i USA och i världen runt omkring, som förstår betydelsen av hans insats.

Annonser