Om Ohly tror på storföretag så kommer väljarna

Posted on 20 december, 2010


Nya medlemmar strömmar till Vänsterpartiet – från höger!  Partiets valutvärdering talar om brister i trovärdigheten och att partiet häcklas för ”den egna sedelpressen”. 

Mona oroade sig att s väljare oroade sig för vänsterns ekonomiska politik. Vi ska ha världens bästa välfärd, säger Lars Ohly. Det ordnas inte genom att man mjölkar miljonärerna på pengar, utan en hållbar industri-  företagande- näringspolitik behövs. Ingen av de tre orden hittar jag som rubrik i vänsterns partiprogram. Om vi ska ha världens bästa välfärd, så måste vi ha världens högsta inkomster att beskatta.

Vad skulle hända om v tog över Rosenbad? Har vänsterpartiet en realistisk syn på kollektivets förmåga när det gäller att sköta industrier? I alla politiska partier vet man hur knepigt kollektivet har det att sköta ett parti. Det är inte enklare med ett företag och konkurrensen är knivskarp. Utan en öppet positiv syn på industri och storföretag kommer väljarna att stanna kvar till höger om Mona.

Vänsterpartiet har lämnats ensamma inom vänsterblocket inom svensk politik och vakuum har uppstått sedan s stapplande, fumlande och förvirrat har vacklat ut till höger. Sverige behöver en stark vänster och bra vänsterpolitiker.

Annonser