Julian och Hillary knackar på hos Peter

Posted on 5 december, 2010


Peter Wolodarski DN skrev ”Assange – Den avklädda världspolisen

Nej det är inte säkert att världen blir en säkrare plats av Robin Assange Hoods kamp för sanning och rätt, men det är heller inte säkert att världen blir säkrare av att sanningen döljs.

Peter, vad skulle du ha gjort om Julian kommit uppknallandes på ditt kontor och sagt. Nu bäste Wolodarski ska du få ett och annat att bita i – meddelarfrihet visst gäller det? Du hade självfallet svarat – Men självklart! Och så hade du fått gotta dig i denna journalistiska Ali-Baba-skatt och skrivit av hjärtans lust om hur trött Berlusconi är och hur auktoritär Sarkozy är och hur rädd Merckel är.

Och så knackar det på dörren och utanför står Hillary. Hörredu Peter, vem fan är det som står bakom den här jävla smörjan, jag vill ha namnet – NU!  Jag är alldeles säker på att du Peter, liksom dom flesta som nu sitter med pannan i djupa veck och med dödskallen i handen och säger ”att läcka eller inte läcka – det är frågan”, skulle bli alldeles röd i ansiktet, börja stamma och spotta och köra Hillary på porten. Vi har meddelarfrihet!!

Självlysande Julian har valt en annan linje. Han säger – Jag heter Julian Assange och representerar företaget Wikileaks och det här kan vi leverera. Då reagerar du och dina kollegor – mäh, vänta…. vad tycker CNN? vad tycker BBC? aha …åhå…. spioneri, attack på världen, demokratins försvagande, och så står du också där beredd att stuva ner Julian i en fängelsehåla alltmedan dina kamrater Fredrik, Carl och Jan B applåderar.

Du som journalist borde stå upp för det som meddelarfriheten syftar till antingen Julian presenterar sig eller inte. Politiker som kallar sig för demokrater ska kunna avstå från att slå ihjäl budbäraren. Politikerna borde sätta hög prioritet på transparens, meddelarfrihet och öppenhet. Politikerna borde ägna sig åt sakfrågorna i rapporterna om det amerikanska dängandet med sina ”vänner” och misshandeln av de folk som inte trivs med att vara ockuperade. Det är tillåtet att ha en muslimsk tro och inte vilja leva under amerikansk överhöghet och tillägna sig den amerikanska livsstilen att låta sina barn med en pepsi i handen sitta och avnjuta på blodiga skräckfilmer.

Ja, ja Peter, jag vet inte riktigt vad du tycker, och jag vet inte heller om det är du eller din rubrikskrivare som tycker att Julian ska hånas riktigt rejält, så där som Palme gjorde med Guillou. Men min irritation bottnar i att du utan vidare, om så vore väckt mitt i natten,  snabbt borde kunna ta ställning frågan på ett sätt som rubriken till din artikel inte pekar åt. Visst är inte allt svart eller vitt, men huvudprincipen, den skulle jag vilja att du rakryggat stred för oavsett om Julian Assange gömmer eller är öppen med sitt namn.

Annonser